Studentarbeider / Arkitektur i Cyberspace

Oppgave: Masteroppgave
Arbeidsform: Individuell oppgave

Oppgaven befinner seg i grenselandet mellom virituell og fysisk arkitektur og er en teoretisk tilnærming til hvordan vi som mennesker opplever illusjonen av romlighet og tilstedeværelse i cyberspace.
Det trekkes paraleller til tidligere media, som billedkunst, musikk og film som også har hatt en lignende effekt på menneskets tolkning av illusjonen av romlighet og en klar virituell karakter.
De observasjoner og slutninger som gjøres i første del av oppgaven utprøves i en eksprimentell del der det benyttes spillteknologi til å knytte to mennesker sammen i cyberspace.

Oppgaven i sin helhet kan lastes ned.