Bygninger


Hytte på Frosta
Oppdrag: tegne og bygge hytte for privatperson i samarbeid med Byggmester Erling Saksvik
Status: Ferdigstilt september 2009