CV

Navn:
Født:
Bosatt:
Tlf:
e-post:
Yrke:
Avgangsår/sted:
Språk:


Jobb:


Verv:
Full CV i pdf

Kortfattet portefølje i pdfHåkon Hasslan
23.08.1981
Arendal
922 81 147
haakon@hasslan.net
Arkitekt/planlegger
2010/NTNU
Norsk - Morsmål
Engelsk - Flytende
Tysk - God forståelse
Arendal kommune,
arkitekt/planlegger,
fra 04.2011 - d.d.
Agder Arkitektforening,
styremedlem,
fra 04.2012 - d.d.