Planarbeid / Reguleringsplan for Dauholla

Reguleringsplan for Dauholla

Forslagsstiller: Arendal kommune
Ansvar: Mulighetsstudie
Status: Utarbeides eksternt

Etter ønske fra eiendomsforvaltningen i Arendal kommune ble det gjort en skissering av mulighetene for utvikling i samarbeid mellom flere grunneiere for Dauholla.

Dauholla grenser til utbyggingsarealene på Kunnskapshavna og ligger i Arendal sentrum nær sjøen. Det er store utfordringer til området i forhold til terrenget. Området deles av en smal, bratt og uoversiktlig vei. Det vil også i fremtiden komme tunnelinnslag til parkeringshus i fjell unde Nesheia.

Mulighetsstudiet bygger på konseptet av å “bygge nedover” der utbyggingsarealene gis ved å fjerne fjell helt ned til nedre nivå. Dette gir plass til parkeringshus og en evt. “black box” i de lysfattige delene av bygget og mulighet for næring- og boligarealer i egnede areale.