Planarbeid / Endring av reguleringsplan, Tollbodkaia/Dauholla

Forslagsstiller: Arendal kommune
Ansvar: Saksbehandling, konsultasjon og plantegning
Status: Vedtatt 08.12.2011

Endringen hadde til hensikt å legge til rette for bedre mulighet for å gjennomføre bygging av Eureka-bygget trinn II på kunnskapshavna i Arendal, samtidig som det legges til rette for flere boenheter i dette bygget.

Den umiddelbare nærhet til det viktige kulturhistoriske Batteriet i bakkant gav planen en utfordring i forhold til siktforholdene herfra og førte til en rekke møter og diskusjoner mellom interessenter og omtale i lokal media.

Mer informasjon om reguleringsplanen på Arendal kommunes hjemmesider