Illustrasjon utarbeidet av Rambøll Norge AS for Arendal kommune