Bygninger / Fritidsbolig på Frosta

Oppdrag: Tegne og bygge fritidsbolig for privatperson i samarbeid med byggmester Erling Saksvik
Status: Ferdigstilt i september 2009

Det var ønske fra eier om å oppføre en fritidsbolig i tradisjonell stil med begrenset økonomi. Det var viktig å ha soveplasser nok til nær familie, uten å gå på bekostning av en lys og luftig stue som utnytter utsikten ned mot sjøen i nord-vest.

Da fritidsboligen vil bli i hovedsak i bruk i sommerhalvåret er det nødvendig med gode utearealer. Det er tegnet både skjermede og eksponerte uteplasser og et takutstikk dersom det er behov for ly for vær og vind.

Adkomst er lagt fra vei og parkering sør for fritidsboligen, med egen utgang under tak til andre siden bygget.