Studentarbeider / Minds Eye

Oppgave: Særkurs, visuell kommunikasjon
Arbeidsform: Individuell oppgave

Oppgaven har til hensikt å benytte tegneserie som format for å formidle og illustrere den indre kampen mot ens egne mørke sider.

Fremstillingen er gjort digitalt i med en meget begrenset palett av gråtoner for å understøtte følelsen av tomhet og depresjon.

Oppgaven i sin helhet kan lastes ned.