Arkitekt Håkon Hasslan,
medlem av Norske Arkitekters Landsforbund

Jeg er født i august 1981 og oppvokst i Kongsberg, og har fortsatt nær familie der.

Opp gjennom oppveksten har jeg hatt mangfoldige interesser, som oftest relatert til idrett, kreativ utfoldelse og teknologi.

Jeg har vært aktiv idrettsutøver i håndball, basketball, snowboard og sist men ikke minst karate. Innen sistnevnte har jeg sittet som instruktør og varamedlem i styret i Kongsberg Shotokan Karateklubb, og graderte til sort belte våren 2000.

2000/2001 avtjente jeg verneplikt som vaktsoldat og senere vaktkommandør på Forsvarskommando Nord-Norge

Deretter flyttet jeg til Trondheim for å studere. Først et år på siv.ing. Bygg ved NTNU og året etter begynte jeg på arkitektutdanningen.
Jeg har i løpet av studietiden for det meste hatt deltidsjobb ved siden av studiet og vært innom NetCom, Elkjøp, Lefdal, Spaceworld og Telehuset.

I april 2011 flyttet jeg fra Trondheim for å jobbe for Arendal kommune som arealplanlegger. I løpet av tiden i Arendal kommune har jeg hatt veldig mye å gjøre, lært ufattelig mye og fått mye tillit og ansvar på veldig kort tid

På bakgrunn av interesse for både teknologiske og kreative fag, har jeg fått en spesiell interesse for krysningspunktet mellom disse. Jeg har derfor fått bred kunnskap om bruken av digitale verktøy til grafisk visualisering, og alternativer til tradisjonell fremstilling av arkitektur.
I løpet av arbeidet med masteroppgaven ved NTNU fikk jeg et godt innblikk også i hvordan dataspillene fremstiller virituelle rom over internettforbindelser og knytter mennesker sammen (mest kjent som cyberspace).

Det er i denne gråsonen mellom viritualitet og fysisk virkelighet jeg virkelig finner temaer jeg brenner for og ønsker å utforske videre. Jeg håper også å kunne fortsette med dette fremover i karriæren, da jeg mener vi bare såvidt har begynt å skrape i overflaten av de arkitektoniske mulighetene som ligger i dette mediet.
Kontaktinfo:Telefon:
922 81 147

E-post:
haakon@hasslan.net

Adresse:
Kittelbuktveien 46
4836 ARENDAL