Planarbeid


Reguleringsplan for Barbubukt
Ansvar: saksbehandling, modellering og visualisering
Status: vedtatt 25.08.2011


Endring reguleringsplan for Tollbodkaia/Dauholla
Ansvar: saksbehandling, konsultasjon og plantegning
Status: vedtatt 25.08.2011Reguleringsplan for Stuenes
Ansvar: modellering og visualisering
Status: til offentlig ettersynOmrådereguleringsplan for Strømsbusletta - Myrene
Ansvar: prosjektering, modellering og visualisering
Status: meldt oppstart av planarbeidReguleringsplan for Dauholla
Ansvar: mulighetsstudie
Status: meldes oppstart i nær fremtidRevisjon av reguleringsplan for Barbubukt
Ansvar: forprosjekt, prosjektering, plantegning, modellering og visualisering
Status: meldes oppstart i nær fremtid