Studentarbeider / 1,2,TRE:7, Ringve utkikksplatform

Oppgave: Særkurs, trearkitektur
Arbeidsform: Gruppeoppgave

Målet med oppgaven var å lære om egenskapene til tre som materiale og hvordan vi kan benytte moderne teknologi til å bruke materialet på en ny måte.

Gjennom flere runder med valg av konsept endte alle kursdeltagerene med å velge ett konsept som skulle realiseres i Ringve botaniske hage i Trondheim.

Trekonstruksjonen er fundamentert i skrånende terreng med betongsøyler og lasten fra de 656 unikt kuttede treelementene fordeles på tre stålbjelker. Betongen og stålbjelkene ble satt opp på stedet, men trekonstruksjonen ble satt i sammen på verksted til 11 elementer. Disse elementene ble så fraktet til stedet og montert sammen.

Prosjektet ble delvis finansiert av NTNU og Innovasjon Norge, men gruppen ble nødt til å gjøre avtale med flere andre sponsorer for å få gjennomført byggingen.

Oppgaven i sin helhet kan lastes ned.