Studentarbeider / Samlokalisering av NTNU

Oppgave: Obligatorisk kurs, byplanlegging
Arbeidsform: Gruppeoppgave

Målet med oppgaven var å se på om det er mulig å samlokalisere NTNU på areal i nær tilknytning til Gløshaugen.

Vi fant noe areal som er mulig å omdisponere langs Elgesetergate ut mot Tempe som kunne trekke en direkte linje til Gløshaugen. I konseptet legges det opp til fortetting og transformasjon av areal som utgjør i hovedsak 3 klynger som kobles sammen med hverandre og Gløshaugen gjennom eksisterende infrastruktur.