Studentarbeider / Scuba, dykkersenter på Brattøra

Oppgave: Obligatorisk kurs, komplekse bygg
Arbeidsform: Individuell oppgave

Målet med oppgaven var å lære å håndtere komplekse romprogram og logistikk i større bygninger.

Konseptet i oppgaven er å utnytte begge sider av moloen vest for Pirbadet til praktisk dykkeropplæring i havnebasseng og i sjø. Ett av kriteriene i romprogrammet er en oppstigningstank i bygget, som i oppgaven blir et sentralt element bygget formes etter.

Da bygget inneholder mange forskjellige romkrav, fragmenteres bygget inn etter funksjon. Bygget deles også vertikalt mellom våt og tørr aktivitet.

Oppgaven i sin helhet kan lastes ned.