Studentarbeider


Arkitektur i cyberspace
Oppgave: masteroppgave
Arbeidsform: individuell oppgaveCloverfield: barnehage på Brøset
Oppgave: særkurs, energi i bygninger
Arbeidsform: gruppeoppgaveMinds eye
Oppgave: særkurs, visuell kommunikasjon
Arbeidsform: individuell oppgave1,2:TRE-7, Ringve utkikksplattform
Oppgave: særkurs, trearkitektur
Arbeidsform: gruppeoppgaveScuba, dykkersenter på Brattøra
Oppgave: obligatorisk kurs, komplekse bygg
Arbeidsform: individuell oppgaveSamlokalisering av NTNU
Oppgave: obligatorisk kurs, byplanlegging
Arbeidsform: gruppeoppgave