Planarbeid / Reguleringsplan for Stuenes

Forslagsstiller: Arendal kommune
Ansvar: Modellering og visualisering
Status: Offentlig ettersyn

Ved Stuenes skole er det behov for oppgraderinger av store deler av bygningsmassen. Reguleringsplanen har til hensikt å legge til rette for en utvidelse av skolen, samt utbedre infrastruktur innen området.

Mer informasjon om reguleringsplanen på Arendal kommunes hjemmesider